Jitka Slánská

pořádá

9.3.2024

"Mistr krátkých tratí"- 4.ročník

 

Závod je vypsán pro kategorie:

XSmall, Small, Medium, Intermediate,Large

Rozhodčí: -  Jaroslava Podmolová, Jiřina Máčková

 

 Formát závodů: 2x běh bez zónovek + 2x běh se zónovkami (vždy max dvě zónovky v běhu)

 (poběží se vždy na zkráceném parkuru -12 překážek)

takže jak dělané i pro méně zkušené týmy, které se ještě nedokáží soustředit na dlouhý parkur

a pro ty zkušené skvělý trénink před kvalifikací

 

 Místo: Tachyon Sport Arena Čerčany

GPS: 49.858432, 14.694686

 

 

Harmonogram:

8:10 – 8:40 prezence pro všechny kategorie

8:45 -  prohlídka

 

 

Přihlášky  a startovné:

člen KAČR:  480,- Kč

nečlen KAČR  +80 Kč / tým

Team bude přijat až po zaplacení startovného, do té doby je jen náhradník.

Pořadatel má právo na odmítnutí přihlášky bez udání důvodu

Při zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci je startovné pro vysoké náklady nevratné

Rozhoduje datum úhrady startovného.

Přihlašování na závody pouze na stránkách KA ČR

 

   

Účet: 2338738001/5500, VS =  09032024

Zpráva pro příjemce = Vaše příjmení + jméno psa

Info: Jitka Slánská -776724661   jitkaslanska@seznam.cz

odpovědná osoba: Jitka Slánská

 

Podmínky účasti: Dané právními normami ČR a KAČR

Veterinární podmínky: Psi, kteří se účastní závodů musí být starší 18 měsíců, klinicky zdraví. Na závody nebude umožněn přístup psům, na kterých byl proveden zákrok (ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled, stejně tak psům, kteří neprošli veterinární přejímkou.

Protest: po složení zálohy 500,- Kč, která je v případě neoprávněného protestu nevratná.

 

Ceny: V jednotlivých bězích budou oceněna první 3 místa

Běhy budou bodovány podle pořadí a v součtu budou vyhlášena první tři místa v každé kategorii