Intenzivky s Olinkou Edrovou

 

Zpět Úvod

 

Vždy pro max 12 týmů

cena za Ratenice - 1.150,- Kč  - započten pronájem haly, splatné na účet:

2338738001/5500

 

Přihlášky posílejte emailem na adresu: jitkaslanska@seznam.cz

nebo zprávou na facebooku

Seznam přihlášených na jednotlivá data bude zde

Moc se na Vás těším a pořádně si to užijeme

 

ranní skupina: stavba parkuru od 8:00, běháme od 8:30

12.10.2019

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

J.Slánská - placeno Ginny Large  I.Dobiášová - placeno Drift Minilarge
K.Pilnáčková - placeno Hero Large  V.Šlechtová - placeno Ruddie Medium
S.Šišková - placeno Bandit Large  J.Kadlec   MiniLarge
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
L.Jeřábková - placeno Jessie Small S.Tupá - placeno Bella Large 
A.Divišová - placeno Good Girl Small K.Smržová - placeno Gina Large 
M.Sinzogan - placeno Trina Small P.Pivcová - placeno Fix Small

náhradník: 

9.11.2019

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

J.Slánská - placeno Ginny Large  V.Vejražková Aslan Small
K.Pilnáčková Hero Large  V.Šlechtová Ruddie Medium
S.Šišková Bandit Large  P.Pivcová Fix Small
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
L.Jeřábková Jessie Small S.Tupá Bella Large 
A.Divišová Good Girl Small K.Smržová Gina Large 
M.Sinzogan Trina Small J.Kadlec   Large 

náhradník: 

M.SvatošováGalathová - Peklík

D.Horská - Dobby - Small

30.11.2019

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

J.Slánská - placeno Ginny Large  V.Vejražková Aslan Small
K.Pilnáčková Hero Large  V.Šlechtová Ruddie Medium
S.Šišková Bandit Large  P.Pivcová Fix Small
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
L.Jeřábková Jessie Small S.Tupá Bella Large 
A.Divišová Good Girl Small K.Smržová Gina Large 
M.Sinzogan Trina Small J.Kadlec   Large 

náhradník: 

M.SvatošováGalathová - Peklík

D.Horská - Dobby - Small

11.1.2020

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

J.Slánská - placeno Ginny Large  V.Vejražková Aslan Small
K.Pilnáčková Hero Large  V.Šlechtová Ruddie Medium
S.Šišková Bandit Large  P.Pivcová Fix Small
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
A.Divišová Good Girl Small S.Tupá Bella Large 
M.Sinzogan Trina Small J.Kadlec   Large 
K.Smržová Gina Large  I.Kadlecová   Large 

náhradník: 

M.SvatošováGalathová - Peklík

D.Horská - Dobby - Small

8.2.2020

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

J.Slánská - placeno Ginny Large  V.Vejražková Aslan Small
K.Pilnáčková Hero Large  V.Šlechtová Ruddie Medium
S.Šišková Bandit Large  P.Pivcová Fix Small
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
A.Divišová Good Girl Small K.Smržová Gina Large 
M.Sinzogan Trina Small J.Kadlec   Large 
L.Jeřábková Jessie Small I.Kadlecová   Large 

náhradník: 

M.SvatošováGalathová - Peklík

D.Horská - Dobby - Small

7.3.2020

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

J.Slánská - placeno Ginny Large  V.Vejražková Aslan Small
K.Pilnáčková Hero Large  V.Šlechtová Ruddie Medium
S.Šišková Bandit Large  P.Pivcová Fix Small
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
A.Divišová Good Girl Small S.Tupá Bella Large 
M.Sinzogan Trina Small J.Kadlec   Large 
K.Smržová Gina Large  I.Kadlecová   Large 

náhradník: 

M.SvatošováGalathová - Peklík

náhradník: L.Jeřábková

D.Horská - Dobby - Small

Tábor  v Ratenicích 19.-23.8.2019