Intenzivky s Olinkou Edrovou

 

Zpět Úvod

 

Vždy pro max 12 týmů

cena za Ratenice - 1.150,- Kč  - započten pronájem haly, splatné na účet:

2338738001/5500

 

Přihlášky posílejte emailem na adresu: jitkaslanska@seznam.cz

nebo zprávou na facebooku

Seznam přihlášených na jednotlivá data bude zde

Moc se na Vás těším a pořádně si to užijeme

 

ranní skupina: stavba parkuru od 8:00, běháme od 8:30

8.2.2020

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

K.Smržová Gina Large  V.Vejražková Aslan Small
K.Pilnáčková Hero Large  V.Šlechtová Ruddie Medium
S.Šišková Bandit Large  P.Pivcová Fix Small
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
A.Divišová Good Girl Small J.Slánská - placeno Ginny Large 
      M.Svatošová-Galathová Peklík Large 
L.Jeřábková Jessie Small S.Dvořáčková Ayran Large 

náhradník: 

7.3.2020

8:00 - 10:30

12:30 - 14:30

K.Smržová Gina Large  V.Vejražková Aslan Small
K.Pilnáčková Hero Large       
S.Šišková Bandit Large       
10:30 - 12:30 14:30 - 16:30
A.Divišová Good Girl Small S.Tupá Bella Large 
      J.Slánská - placeno Ginny Large 
P.Pivcová Fix Small R.Podmolová E.T. MiniLarge 

náhradník: 

M.SvatošováGalathová - Peklík

náhradník: L.Jeřábková

Tábor  v Ratenicích 17.-20.8.2020

Minitábor  v Podvekách 21.-23.8.2020